Khoa Cơ khí động lực

Chức năng

Chịu trách nhiệm giảng dạy Lý thuyết, Thực hành và Quản lý chuyên môn các khóa học, môn học/học phần thuộc hai nhóm: Lý thuyết và Thực hành của chương trình đào tạo Sau đại học, Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Công nghệ Kỹ thuật Giao thông;

Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, sản xuất gắn với đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đánh giá kỹ năng nghề.

Nhiệm vụ

Tổ chức và thực hiện việc xây dựng chương trình, cập nhật chương trình, giáo trình, học liệu phù hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo chất lượng đào tạo;

Lập kế hoạch, tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập các ngành và hệ đào tạo trong Khoa;

Thực hiện nghiên cứu khoa học ở các cấp.

Cơ sở vật chất

Khoa hiện có 03 xưởng thực hành ô tô, sửa chữa máy thủy, sửa chữa máy kéo với diện tích trên 1500m2. Thiết bị thí nghiệm rất đa dạng, được trang bị qua các công đoạn theo công nghệ của Mỹ, Nhật Bản, Liên Xô và các nước Bắc Âu. Trang thiết bị đa dạng, đồng bộ gồm 06 học phần đủ để đào tạo sinh viên tham gia các cuộc thi tay nghề cấp quốc gia, ASEAN và thế giới về Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Năm 2014, Nhà trường bố trí tầng 3 trong tòa nhà 11 tầng để xây dựng Văn phòng Khoa và 5 phòng thí nghiệm chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô phục vụ đào tạo trình độ đại học, nghiên cứu khoa học và đào tạo chuyên môn.

Định hướng phát triển

Tăng cường củng cố, ổn định và phát triển đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô ở trình độ đại học; mở các ngành đào tạo mới;

Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Thành lập các phòng, ban chuyên môn; Xây dựng các phòng chuyên đề, chuyên đề phục vụ học tập, nghiên cứu và báo cáo khoa học;

Hợp tác với Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và liên kết với các doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ...

Nghiên cứu các đề tài về tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển và sử dụng nhiên liệu sạch;

Nghiên cứu và phát triển giáo trình điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm;

Hỗ trợ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Nhân sự

HỌ TÊN CHỨC VỤ  EMAIL
Thầy. Hồ Hữu Chấn Trưởng Khoa [email protected]
Thầy. Lương Văn Vạn Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn [email protected]
Thầy. Phan Hữu Hoàng Phụ trách Bộ môn Kỹ thuật giao thông [email protected]
Thầy. Đặng Duy Khiêm Giám đốc Trung tâm T-TEP [email protected]