Khoa Điện - Điện tử

Chức năng - Nhiệm vụ

Xây dựng, quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại Khoa Điện - Điện tử;

Xây dựng và đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo của hệ thống đào tạo do Khoa quản lý;

Triển khai kế hoạch đào tạo trình độ đại học, cao đẳng các lĩnh vực: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; và các ngành nghề: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Công nghệ điện lạnh và điều hòa không khí, Cơ điện tử trình độ cao đẳng nghề.

Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

Cơ sở vật chất

Sau một thời gian phát triển, đặc biệt là với sự đầu tư của Bộ chủ quản, Tổng cục Dạy nghề và nhà trường, Khoa Điện - Điện tử đã nhận được đầu tư từ Dự án Quốc gia, các chương trình mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất. cho tập huấn. Đến nay, cơ sở vật chất của Khoa khá hiện đại và đa dạng về chủng loại. Các dự án, chương trình mục tiêu mà Khoa đã tiếp nhận như Đề án Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp (2000-2005), Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2008, 2010, 2013.

Năm 2014, Khoa Điện - Điện tử tiếp nhận chương trình mục tiêu "Đổi mới và phát triển đào tạo nghề" để đầu tư thiết bị thí nghiệm điện tử, điện tử công suất và vi điều khiển. Hiện nay, Khoa có 18 phòng thí nghiệm và phòng thực hành, bao gồm: Phòng thí nghiệm Máy điện, Phòng thí nghiệm Truyền động điện, phòng thực hành PLC1, PLC2, phòng thực hành nâng cao, v.v.

Định hướng phát triển

Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, học tập nâng cao trình độ cho giảng viên đáp ứng chuẩn trình độ của trường.

Xây dựng chương trình hoàn chỉnh các học phần trong chương trình đào tạo ở trình độ đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và phù hợp với thực tế của Trường và địa phương.

Tổ chức các hội thảo khoa học, tăng cường tham gia nghiên cứu khoa học ở các cấp đạt trình độ giảng viên chuyên ngành trong trường.

Nghiên cứu, tìm hiểu và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo hệ thống tín chỉ.

Huy động toàn thể giảng viên trong Khoa tăng cường khai thác hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư tại các Dự án, Chương trình mục tiêu, chế tạo các mô hình dạy học tự chế chuẩn, đáp ứng nhu cầu giảng dạy theo hệ thống tín chỉ và đào tạo nghề.

Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là một trong những mục tiêu mà Khoa phải đạt được trong thời gian tới nhằm đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay.

Sơ đồ tổ chức

Nhân sự

HỌ TÊNCHỨC VỤ EMAIL
Thầy. Nguyễn Xuân VinhTrưởng Khoa, Giảng viên chính[email protected]
Thầy. Phạm Thanh TùngPhó Trưởng khoa[email protected]
Thầy. Nguyễn Văn MinhTrưởng Bộ môn Điều khiển & Tự động hóa, GV chính[email protected]
Thầy. Nguyễn Đức ThànhTrưởng Bộ môn Kỹ thuật điện
Giám đốc Trung tâm Năng lượng điện
[email protected]
Thầy. Lâm Minh DũngTrưởng Bộ môn Nhiệt - Viễn thông, GV chính[email protected]